Program konferencije možete vidjeti na ovom linku ili sačuvati na vašem uređaju klikom na dugme koje se nalazi ispod programa.