XXVI simpozij infektologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Sarajevo, Hotel Hollywood

23.-25.09.2022. godine

Generalni sponzor Bosnalijek

Zlatni sponzor
Alkaloid Skopje

Srebreni sponzor
Hemofarm

Pozdravne riječi Predsjednika org. odbora

Poštovane kolegice i kolege,

 

U ime Organizacionog odbora  upućujem vam srdačnu dobrodošlicu na XXVI simpozij infektologa sa međunarodnim učešćem, koji se održava u Sarajevu u periodu 23. – 25. septembra 2022.godine.

Želja nam je da na simpoziju budu predstavljenja dosadašnja iskustva sa COVID-19, ali i da se razmotre aktuelna dostignuća kao i perspektive u budućnosti. Pored toga tu su i neizbježne infektološke teme koje nisu nestale pojavom SARS-CoV2: antimikrobna rezistencija, HIV i hepatitisi, zoonoze, kao i drugi infektološki problemi koji zahtjevaju multidisciplinaran pristup.

Stoga na simpoziju očekujemo da učešće uzmu i ljekari drugih specijalnosti: internisti, mikrobiolozi, pedijatri, mikrobiolozi, epidemiolozi, ljekari porodične medicine, jer je pristup infektološkom bolesniku moguć jedino našom međusobnom saradnjom.

Sarajevo u ranu jesen odiše posebnom gostoljubljivošću, a mi ćemo se potruditi da pored novih znanja, sa ovog simpozija ponesete i lijepe uspomene koje će biti razlogom vaših ponovnih dolazaka.

U ime Organizacionog odbora

Prof. dr Rusmir Baljić

Simpozij infektologa

Addressa

Butmirska cesta 18, Ilidža 71210

Phone

+387 62 000 000

Email

aibih.sarajevo@gmail.com